Dịch vụ bảo hành:

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU HOÀNG LINH ĐĂNG là Đại lý phân phối độc quyền các sản phẩm thương hiệu MOFII tại Việt Nam.
Các cá nhân, tổ chức thực hiện việc kinh doanh sản phẩm Mofii trên thị trường cần được sự đồng ý bằn văn bản của CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU HOÀNG LINH ĐĂNG, các trường hợp khác đều không phải hàng chính hãng, CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU HOÀNG LINH ĐĂNG sẽ không chịu trách nhiệm bảo hành tại Việt Nam.

Các trường hợp sau không được bảo hành:

  1. Không xuất trình được giấy chứng nhận bảo hành sản phẩm hợp lệ; hoặc tem bảo hành, số sê-ri ban đầu của sản phẩm đã bị thay đổi, thay thế hoặc bị rách; hoặc sản phẩm không có số sê-ri hoặc kiểu sản phẩm hoặc số trên giấy chứng nhận bảo hành không khớp với sản phẩm thực tế.
  2. Sản phẩm vượt quá thời hạn bảo hành do CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU HOÀNG LINH ĐĂNG quy định.
  3. Hỏng hóc và hư hỏng do sử dụng, bảo trì và bảo quản máy tính không theo hướng dẫn sử dụng sản phẩm hoặc môi trường làm việc máy tính được chỉ ra trong sách hướng dẫn.
  4. Hỏng hóc và hư hỏng do sửa chữa, thay đổi hoặc tháo rời sản phẩm bởi nhân viên bảo trì không được CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU HOÀNG LINH ĐĂNG ủy quyền.
  5. Thiệt hại do tai nạn hoặc trường hợp bất khả kháng khác.

Đường dây nóng dịch vụ sau bán hàng: 0888.18.9933